Den 1. september 1955 overtog Marie og Johannes Elbæk gården "Lykkensborg" på Almind Hede nord for Kolding. Sammen drev de gården frem til 1992, hvor den blev overdraget til datter og svigersøn.

Johannes Elbæk har igennem hele sit liv været fascineret af gamle redskaber og maskiner. Særligt fra landbruget, som gennemgik en stor mekanisk forvandling i den tid. Ved afståelsen af gården blev det aftalt, at der skulle stilles et mindre rum til rådighed for opmagasinering af disse redskaber og maskiner.

Der blev mere tid til de gamle ting, da gården var afhændet, og samlingen blev stadig større. Derfor blev pladsen udvidet til  600 m2, som blev til et flot og interessant landbrugsmuseum, som også indeholder husholdnings- og håndværkshistorie.

Uden offentlige tilskud og med eget arbejde som den væsentligste indsats, har Johannes Elbæk formået at skabe en enestående samling på ca. 1.700 numre. Samlingen er istandsat, registreret med navn og nummer, samt information om hvor tingene stammer fra. Johannes Elbæk har haft museet åbnet gratis for publikum og med personlig rundvisning efter aftale.

Johannes Elbæk ønskede, at samlingen skulle bevares for kommende slægter, og museet videreføres i en ny struktur. Dette er blevet drøftet i en mindre kreds gennem nogen tid.

Kolding Kommune ønskede at købe "Lykkensborg" og de omkring liggende gårde for at udvide industriarealerne nord for byen. Derfor skulle museet flyttes til andre lokaler.

På baggrund af ovennævnte blev der indbudt en gruppe til idémøde på Kolding Herreds Landbrugsforening. Denne gruppe kom fra Landbrugsmuseet, Lykkensborg, KHL, Kolding Kommune, Turistkontoret, Lokalhistorisk Forening og nogle enkeltpersoner med interesse for museet.

Idegruppen udpegede efter 2 møder en arbejdsgruppe på 5 personer, som fik til opgave at finde et egnet sted til museet. Idegruppens ønske var at museet i fremtiden skulle indeholde en udstilling, et værksted, et depot og et oplevelsescenter.

Resultatet blev, at der blev etableret Den selvejende institution Landbomuseet Kolding, som har hjemsted på Brødsgård i Harte. Johannes Elbæk har overdraget samlingen kvit og frit til Landbomuseet Kolding, som blev åbent for publicum den 22. maj 2005. Og den er absolut et besøg værd.