Vil du være med til at pleje naturen med le? Formidle natur og kulturhistorie som en del af Landbomuseet Kolding? Og være en del af et laug, der sætter pris på hygge og gode naturoplevelser?

Vi slår med le

Vi slår med le en gang om året, hvor vi mødes vi på engen ved Vester Nebel Å til morgenkaffe. Sammen slår vi med le, river hø og sætter i hæs. Undervejs hygger vi os og spiser god mad tilberedt på bålet.

 

Vi holder af naturpleje og gode naturoplevelserhoslat 300x350

Vi er en broget flok, der deler interessen for at slå med le, pleje naturen og få en god naturoplevelse i fællesskab – gamle som unge. Vi er både børnefamilier der nyder at give børnene en helt særlig naturforståelse og gamle knarke, der mindes hvordan tiden var en gang. Men alle brænder vi for at pleje naturen og ikke mindst hygge os mens vi gør det.

 

Vi formidler natur- og kulturhistorie som en del af Landbomuseet Kolding

Vi slår ikke kun med le, vi er også med til at fomidle natur- og kulturhistorie som en del af Landbomuseet Kolding. Engen er oprindelig en gammel høslæteng, der hørte til Brødsgård. Engens hø sikrede vinterfoder til gårdens dyr. Den gang var der anlagt sluser og kanaler, der sikrede at engen kunne oversvømmes og dermed gødes. Stykket er opdelt i tre stykker. Et stykke slår vi med le og de to andre stykker slår vi med slagleklipper og fingerklipper fra Landbomuseets udstilling. Over tid glæder vi os til at se forskellen i plantesammensætningen på de tre naturplejemetoder.

 

Le slåning giver lys og luft til engplanterne og engens dyreliv

Ved at slå græs og urter skaber vi lys og luft til engplanterne og engens dyreliv. Efter fire års naturpleje kan vi allerede nu se en forskel. Der er kommet en mere varieret og lav vegetation og nye arter som kornet stenbræk er kommet til. Og sørme om vi ikke også er så heldige at møde små rålam og salamander på engen. Hvert år gennemgår en botaniker engen.

 

Du kan også være med

Arrangmentet Kræver tilmelding. Hold øje med mere information på www.oplevkolding.dk

Arrangør:  Landbomuseet Kolding og By og udviklingsforvaltningen

Turleder: Nanna Winbladh, 30352612