Brødsgård
Stalden
Grilhytte m/shelte
Parti fra Gåsehuset
Parti fra Hestestald
Kaffestue
Parti fra Stuehus

Bestillinger

Bestillinger

 

Ordensregler ved leje af lokalet

1. Alt brugt porcelæn og bestik vaskes op og sættes på plads                     

2. Lokalet og øvrige faciliteter afleveres pæn og ryddelig stand.

3. Fryser og køleskabe slukkes og lågerne åbnes på klem.

4. Kaffemaskine kontrolleres for grums i beholdere, som så

   renses. Husk at klappe vingerne ind i kaffefilter.

5. Sække med affald lægges i container i affaldsskuret – såfremt de ikke kan  

   være der, lukkes sækkene og sættes ved siden af.

6. Bordene stilles i 3 rækker (som nedenstående skitse) og  

     tørres af

7. Stolene lægges op på bordene og gulvet fejes.

8. Toiletterne fejes og papirkurve tømmes (Der er aftøringspapir og toiletpapir)

9. Lyset slukkes og dørene låses. Nøglen lægges i boksen.

 

 

Stalden udlejet følgende dage

2020j

1. 2.. 3. august

4. august

7. 8.  august

14. 15. 16 august

20. august

21. august

23. 24. august

29. 30. 31. august

1. september

11. 12. 13. september

16. september

17. september

18. 19. 20 September

25. september

27. september

2. 3. 4. oktober

6. oktober

12. 13 oktober

23. 24. 25. oktober

26. 27. 28. 29. oktober

3. november

25. november

1. december

12. 13. december