Brødsgård
Stalden
Grilhytte m/shelte
Parti fra Gåsehuset
Parti fra Hestestald
Kaffestue
Parti fra Stuehus

Bestillinger

Bestillinger

 

Ordensregler ved leje af lokalet

1. Alt brugt porcelæn og bestik vaskes op og sættes på plads                     

2. Lokalet og øvrige faciliteter afleveres pæn og ryddelig stand.

3. Fryser og køleskabe slukkes og lågerne åbnes på klem.

4. Kaffemaskine kontrolleres for grums i beholdere, som så

   renses. Husk at klappe vingerne ind i kaffefilter.

5. Sække med affald lægges i container i affaldsskuret – såfremt de ikke kan  

   være der, lukkes sækkene og sættes ved siden af.

6. Bordene stilles i 3 rækker (som nedenstående skitse) og  

     tørres af

7. Stolene lægges op på bordene og gulvet fejes.

8. Toiletterne fejes og papirkurve tømmes (Der er aftøringspapir og toiletpapir)

9. Lyset slukkes og dørene låses. Nøglen lægges i boksen.

 

 

Stalden udlejet følgende dage

2021

26. 27. 28. Marts

9. 10. 11. april

23. 24. 25.26. april

29. 30 april

 1. 2. 3. maj

6. til 9. maj

12. 13. maj

14. 15. 16. maj

11. 12 og 13. juni

25. 26. 27. juni

13. 14. 15. 16 august

20. 21. 0g 22 august

27. august

3. 4. 5. september

9. september

26. 27. 28. november

25. 26. 27. december